Tjänster

Vår företagshälsovård jobbar i  olika steg:

Förebyggande

Genom att tillsammans med våra kunder arbeta proaktivt med att utveckla organisationen, ledarskapet, arbetssättet och miljön - skapar vi bra förutsättningar för framgång.

Här erbjuder vi tjänster och stöd inom till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), organisationsutveckling, ledarskapscoaching, teamutveckling, ergonomisk genomgång av arbetsplatser och olika former av hälsoinsatser.

Arbetsanpassning kan bli aktuellt om någon medarbetare har svårt att klara av sitt arbete på grund av sjukdom eller annan nedsatt arbetsförmåga. Målet är att underlätta för medarbetaren att kunna lösa sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Vi erbjuder bland annat kartläggning, arbetsförmågebedömning pch ergonomisk genomgång av arbetsplatsen.


Rehabiliterande
För att en medarbetare som är sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av den fysiska och psykiska förmågan kan det krävas olika insatser och hjälpmedel för att återgå i arbete.

Vi stöttar och hjälper till bland annat med Trepartsamtal, arbetsförmågebedömning, rehabiliteringsåtgärder och anpassning av arbetet.