Våra konsulter

Våra företagshälsovårdstjänster bedrivs till stora delar av konsulter. Vi är därför måna om att alltid kunna erbjuda kompetenta, erfarna och duktiga konsulter. Alla våra konsulter har gott anseende och är kvalificerade för de uppdrag de genomför. Våra fasta konsulter är:

 

Lenita Norberg, Ledarskaps- och organisationskonsult

 

Christl Kampa, Företagshälsovårdsläkare

 

Erik Malers, Läkare allmänmedicin

 

Siv Everby, Sjuksköterska

 

Sören Jörngården, Leg. psykolog, psykoterapeut