Varför Företagshälsovård?

Vi vet att allt fler företag och organisationer förstår vikten av att medarbetarna är friska och arbetsföra. I dagens arbetsliv ställs hårda krav på medarbetarna och därför är det viktigt att arbeta hälsobefrämjande, förebyggande och åtgärdande.

Du som arbetsgivare kan tillsammans med vår företagshälsovård aktivt arbeta för att främja en god fysisk och psykosocial hälsa och arbetsmiljö, förebygga uppkomsten av arbetsrelaterade besvär och skador samt hjälpa medarbetare att återkomma eller att vara kvar i ett långt arbetsliv.

Vår roll som företagshälsovård är att vara en oberoende expertresurs och vara behjälplig i frågor som berör arbetsmiljö och rehabilitering. Vi arbetssätt bygger på en förmåga att via evidensbaserade metoder analysera samband mellan organisation, produktivitet, arbetsmiljö och hälsa.

Läs mer om vad Arbetsmiljöverket säger om ditt ansvar som arbetsgivare 


Välkommen!