Personal Företagshälsovård
Jessica Wånggren Amarouche
Jessica Wånggren Amarouche
Verksamhetschef/kurator
070-240 95 66
Johan Brännström
Johan Brännström
Verksamhetsledare/Ergonom
070-266 20 91
Lotta Wallner
Lotta Wallner
Ekonomi/Administration
070-266 26 32
Line Uski Torpe
Line Uski Torpe
Leg. Psykolog
070-366 98 41