Bli medlem

Du som har valt oss till din hälsocentral och är så kallat listad hos oss är välkommen att även bli medlem i vår ekonomiska förening, Hälsorum Offerdal Jämtland.

Som medlem får du möjlighet att aktivt delta i utvecklingen av vår verksamhet.  Vår förhoppning är att bli ännu fler medlemmar för att ytterligare stärka vår verksamhet. För att bli medlem gäller att du ska äga minst en andel i föreningen, för juridiska personer gäller minst två andelar. Avgiften för andelen är en engångskostnad och kostar 400 kronor per andel.

Utöver andelen ska du som medlem även betala en årsavgift som är 150 kronor och som betalas årligen.

Din medlemsansökan gör du genom att fylla en ansökningsblankett som finns i vår reception på hälsocentralen. Styrelsen i föreningen hanterar din ansökan.

Andelskostnaden är en engångskostnad och sätts in
på bg. 639-6618.
Årsavgiften betalas årligen och sätts in på bg 5361-3071. 
Var snäll att ange avsändare och årtal.
 

Välkommen som medlem i Hälsorum Offerdal Jämtland!