Nyhetsbrev

                                                                                                   Offerdal 30 september 2019                      

Hej, Jag hoppas att ni alla haft en skön sommar. Här på Hälsorum har vi haft en ganska hektisk men bra sommar. Hösten har vi inlett med att utvärdera de 8 månader som passerat sedan årsskiftet. Vi har reflekterat över sommaren och den bemanning som varit. Vår bemanning har varit tajt och det har bitvis varit stressigt. Trots detta så har sommaren ändå fungerat bra. Detta tack vare den fantastiska personal jag har och tack vare de justeringar som gjorts i telefontiderna. Justeringen i telefontiderna har markant förbättrat personalens arbetsmiljö och framför allt, ytterligare förbättrat vårdkvalitén. Vi har även utvärderat vår satsning gällande kvällsmottagningen som vi startade upp i våras. Den feedback vi fått av våra patienter, sammantaget med personalens upplevelse av att det varit bra och välbesökt, tyder på att detta var en bra satsning. Det innebär att vi även fortsättningsvis kommer att fortsätta med vår kvällsmottagning.

 

Som jag nämnde i föregående nyhetsbrev så är vår ekonomi en ”utmaning”. Något som tillkommit de senaste månaderna som ytterligare påverkar vår ekonomi negativt är de nya momsreglerna som skatteverket beslutat om och som började gälla den 1/7 2019. De har beslutat att all vårdpersonal, inhyrd från bemanningsföretag eller anlitad utifrån att de har egna konsultföretag, skall momsbeläggas. I praktiken innebär det för oss att vi nu får en ökad kostnad för våra doktorer. Det blir en ökning med 25% för varje ”köpt” timme. Som läget är idag, här hos oss på Hälsorum, så har ju vi enbart läkare som jobbar på konsultbasis då vår enda anställda läkare just nu är föräldraledig. När information om detta först kom ut fick jag ordentligt med fjärilar i magen då ingen riktigt visste hur detta skulle hanteras. Det som nu känns positivt och som stillat fjärilarna något, är att regeringen reagerat på beslutet och börjat agera i frågan. Enl. Vårdföretagarna ser det ut som att det redan 2020 kan komma en kompensationsmodell för oss privata vårdgivare. Mer info om detta momsbeslut hittar ni bl.a på www.skatteverket.se och www.vardforetagarna.se  Det jag gör för att försöka förbättra denna situation är att ständigt jobba för att finna läkare som vill ha en anställning. Jag försöker också vara en röst i samhällsdebatten genom att beskriva vilka konsekvenser det får för oss som privata vårdgivare och därmed samhället, när beslutsfattare vidtar sådana här åtgärder utan någon som helst konsekvensanalys. Detta har lett till att vi haft besök av både Svt:s Rapport och Svt:s Jämtlandsnytt det här året.

Ett annat ljus i tunneln när det gäller ekonomin är det besked som kom härom veckan gällande den nya skattehöjningen i regionen. Här har man lovat att den ökade skatteintäkten oavkortat skall fördelas ut till primärvårdens enheter och även inkludera oss som privata aktörer.

 

Men nu är det dags att berätta om de mer spännande och roliga förändringarna jag förvarnade om i förra nyhetsbrevet.

Från och med torsdag den 10 oktober kommer vi att starta upp en hälsocentralsfilial i Krokoms tätort. Dessa tankar har funnits en tid och nu är vi ett läge där vi kan sätta planerna i verket och genom företagshälsovården i Krokom har vi ju redan de lokaler vi behöver.

 

Det finns flera skäl till att vi beslutat oss för detta. Först och främst handlar det om att vi vill erbjuda en bättre service till er, våra kunder. Vi vill också hitta nya vägar till ekonomisk hållbarhet. Genom att växa och utvecklas skapar vi bättre förutsättningar för vår ”överlevnad” som kooperativ och vårdcentral. Vi vill finnas kvar på marknaden och finnas nära patienterna oavsett om Ni finns i Offerdal eller i Krokom.

Detta ger er som är listade hos oss, men som uppsöker vårdgivare på andra hälsocentraler eller går hos privata sjukgymnaster, en möjlighet att välja Hälsorums behandlar istället. Det är naturligtvis allas rätt att fritt välja vårdgivare men det är då bra att känna till att Hälsorum ändå får stå för kostnaderna för dessa besök. Vi tror att det som många gånger är avgörande för hur man väljer sin vårdgivare, är hur långt man måste åka/gå för att komma till exempelvis, sin sjukgymnast.

Tillgång till nära vård för våra patienter är därför ytterligare ett skäl till att vi öppnar en filial i Krokom. Det ger er som är listade hos oss men som kanske bor och/eller arbetar i till exempel Nälden, Krokom eller Östersund, en möjlighet att välja att använda er av våra resurser istället för andra. Genom att minska antalet patienter som väljer andra vårdgivare än Hälsorums egna, duktiga behandlare, minskar denna ganska stora utgiftspost.

Filialen kommer inledningsvis att utgöras av en distriktssköterska- och sjukgymnastikmottagning och vara öppen varje torsdag mellan 08.30-15.00. Du ringer 0640-166 80 precis som vanligt och rådgör med mottagningssköterskorna och blir i samråd med dem inbokad hos distriktssköterska eller sjukgymnast på filialen. 

 

Jag vill åter understryka vikten av att vi alla, i så stor utsträckning som möjligt, använder oss av vårt lokala apotek här på hälsocentralen, när vi har sådana ärenden. Håll utkik efter om/när de håller öppet under våra kvällsmottagningar.

 

Slutligen vill jag påminna om att Du som är medlem i kooperativet, när det är så dags, kommer att erbjudas gratis influensavaccin. Även barn i riskgrupper kommer i år att erbjudas gratis vaccinering. Så ta tillfället i akt att vaccinera dig och sprid gärna detta till andra så kanske vi får fler medlemmar. Självklart kommer alla andra också att få en möjlighet att vaccinera sig dock mot en kostnad. Den 19 november är startdatum. Besök www.halsorumz.se för mer information om datum och tider.

 

Väl mött!  Hälsningar från Jessica Amarouche med personal, Hälsorum Offerdal Jämtland